Problemy emocjonalne dziecka, do których prowadzi jąkanie

Zaburzenia płynności mowy u dziecka to nie tylko problem związany z komunikacją. To również szereg trudności, których dziecko będzie doświadczać w miarę rozwoju i obecności choroby. Do jakich problemów i trudności może doprowadzić jąkanie?

smutna dziewczynka

Leczenie jąkania to złożony proces, który nie zawsze prowadzi do pełnego sukcesu i usunięcia zaburzeń płynności mowy. Ważnym elementem leczenia jąkania jest psychoterapia, która pozwala zmniejszyć negatywne efekty jakie jąkanie wywiera na stan psychiczny i emocjonalny. Osoby jąkające się, nawet jeśli nie usuną problemu całkowicie, mogą prowadzić pełne zadowolenia życie. Najczęściej jednak, potrzebują do tego wsparcia i profesjonalnej pomocy. Do jakich problemów najczęściej prowadzi jąkanie?

Trudności w szkole

Podstawowym problemem w przypadku są trudności szkolne. Dziecko jąkające się najczęściej nie chcąc być narażone na pośmiewisko (przy np. odpytywaniu go przy tablicy), woli powiedzieć, że jest nieprzygotowane i nawet dostać niską ocenę niż narazić się na stres. W szerszej perspektywie prowadzić to może do lekceważenia nauki jako takiej (po co się starać, jeśli i tak mam same niskie stopnie) a nawet obarczania szkoły winą za stres – czyli niechęci chodzenia do szkoły, wagarów i innych problemów szkolnych. Oczywiście, nauczyciele mając pod opieka dziecko jąkające się mogą starać się stworzyć mu bardziej bezpieczne warunki (np. nie odpytywać przy tablicy), ale w realnych sytuacjach jest to trudne (wymaga niejednakowego traktowania wychowanków), a poza tym dziecko w pełni ochronione przed zwiększonym stresem w szkole i tak nie będzie (komunikuje się z rówieśnikami nie tylko na zajęciach, ale również poza nimi).

Niska samoocena

U dzieci, które się jąkają, bardzo często dochodzi do obniżenia samooceny i spadku poczucia własne wartości. Dzieci stają się nerwowe i agresywne, lub przeciwnie – apatyczne, zamknięte w sobie. Ma to bardzo duże reperkusje w dorosłym życiu i może prowadzić do uniemożliwienia prowadzenia szczęśliwego, pełnego życia jako osoba dorosła.

Wycofanie społeczne

Jąkanie jest przede wszystkim problemem związanym z komunikacją z innymi ludźmi. Pojawia się wtedy, kiedy osoba z zaburzeniem mowy, chce coś powiedzieć. Osoby jąkające się, kiedy mówią do siebie w samotności (czy śpiewają), najczęściej się nie jąkają. Problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba skomunikować się z innymi. Ten problem prowadzi do unikania kontaktów społecznych. W przypadku dzieci, opiera się to na unikaniu kontaktów z innymi, niechęci do wspólnej zabawy, dziecko staje się nieśmiałe, zamknięte w sobie, ma trudność z nawiązywaniem relacji i wyraźnie unika takich możliwości. W dorosłym życiu, taka osoba może doświadczać dalszych trudności z nawiązywaniem kontaktów i izolować się społecznie – nawet jeśli w końcu leczenie jąkania przyniesie efekty.

Dlatego właśnie leczenie jąkania jest tak ważne już od zauważenia pierwszych objawów zaburzenia płynności mowy u dziecka. Im wcześniej zaczniemy terapię, tym większe szanse, że wszystkie wtórne wobec jąkania problemy społeczne i emocjonalne nie będą na tyle silne, by wywołać trwały problem w dziecięcej psychice.