Terapia grupowa

grupowa

Zdarza się, że największym problemem dla człowieka jest brak akceptacji z powodu choroby lub poczucie osamotnienia w walce z problemem. W takich przypadkach niezwykle skuteczna okazać się może terapia grupowa. Do grupy należą osoby, które zmagają się z jednym, określonym problemem lub rodzajem zaburzeń – to sprawia, że wszyscy uczestnicy grupy czują się równi. Przystępując do takiej grupy, każdy zainteresowany musi wyrazić pisemną zgodę na warunki uczestnictwa w terapii – godzi się na szanowanie osób współtworzących grupę, co pozwala na zdrowy rozwój relacji interpersonalnych, wolnych od konfliktów i agresji psychicznej. Obserwacja siebie nawzajem sprzyja bardziej efektywnemu wyciąganiu wniosków i rozwojowi osobistemu. Na terapie grupowe często decydują się osoby walczące z różnego rodzaju uzależnieniami, ale nie tylko.

Psychoterapia indywidualna  |  Psychoterapia grupowa  |  Psychoterapia par i małżeństw  |  Psychoterapia młodzieży