Podział psychoterapii

podział

Ponieważ dla skuteczności psychoterapii najważniejsze jest dostosowanie jej do potrzeb pacjenta, psychoterapia już wstępnie podzielona jest na kilka kategorii. Przede wszystkim, brany jest pod uwagę status społeczny zainteresowanej osoby – z tego względu prowadzi się terapie dla par, małżeństw, rodzin i młodzieży. Ze względu na charakter problemu, z którym zmaga się osoba poddawana psychoterapii, wyróżnić można jeszcze terapię grupową lub indywidualną. W ostatnich latach staje się znany inny podział, który skupia się bardziej na celu psychoterapii. Okazuje się bowiem, że psychoterapia może zakładać znaczącą zmianę postawy pacjenta, ale może również zakładać jedynie wywołanie drobnych zmian, powiązanych wyłącznie z konkretnym problemem leczonej osoby. Podział ten wyróżnia zatem psychoterapię „głęboką”, która ma prowadzić do trwałych zmian w myśleniu pacjenta i postrzeganiu przez niego siebie i otoczenia. Wyróżnia też psychoterapię towarzyszącą, której celem jest zwykle rozwiązanie konkretnego problemu, albo wspieranie pacjenta w kryzysowych momentach i pomoc w podejmowaniu niektórych decyzji.

Psychoterapia indywidualna  |  Psychoterapia grupowa  |  Psychoterapia par i małżeństw  |  Psychoterapia młodzieży